P/E
N.A.

P/BV
7.60

ปันผล
0.3%

ROA
-8.68%

ROE
-11.27%

DE
0.66

EPS
-0.78

BETA
1.39

ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ
หมวดหมู่บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์
มูลค่าตามราคาตลาด892,856,250,000
Book Value8.22
ปริมาณหุ้น14,285,700,000
ที่อยู่333 หมู่ที่ 7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
โทรศัพท์0-2535-1111
เว็บไซต์www.airportthai.co.th
ทุนจดทะเบียน14,285,700,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท03/03/1979
วันเข้าตลาดฯ11/03/2547
ราคา IPO42.00
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)85814 (09/12/20)
% Free float30%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด93987
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.71%

ดูเพิ่มเติม ↧

MACD ตัด ขึ้น มา 18 วัน
ค่า RSI 61.85

กราฟมุมมอง โดย AI

ต่างชาติถือหุ้น
10.45%

NVDR ถือหุ้น
3.78%

ข้อมูลวันที่01/09/21
ซื้อ11,030,111 หุ้น
ขาย7,252,073 หุ้น
Netซื้อ 3,778,038 หุ้น
31/08/21Net: ซื้อ 519,604 หุ้น
30/08/21Net: ซื้อ 8,268,014 หุ้น
27/08/21Net: ซื้อ 1,585,038 หุ้น
26/08/21Net: ซื้อ 13,820 หุ้น
25/08/21Net: ขาย 2,002,534 หุ้น
24/08/21Net: ขาย 3,335,493 หุ้น
23/08/21Net: ขาย 3,036,085 หุ้น
20/08/21Net: ขาย 4,156,713 หุ้น
19/08/21Net: ขาย 1,965,447 หุ้น
18/08/21Net: ขาย 4,305,080 หุ้น

ดูเพิ่มเติม ↧

64.00
63.50
63.00
61.50
60.50
ข้อมูลวันที่01/09/21
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย7,469 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย33,520,800 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย2,107,073,650 บาท
01/09/2133520800 หุ้น จับคู่ 7469 ครั้ง
31/08/2127142200 หุ้น จับคู่ 5860 ครั้ง
30/08/2139591400 หุ้น จับคู่ 6828 ครั้ง
27/08/2119207300 หุ้น จับคู่ 5519 ครั้ง
26/08/2122311700 หุ้น จับคู่ 4326 ครั้ง
25/08/2117423700 หุ้น จับคู่ 4398 ครั้ง
24/08/2124110400 หุ้น จับคู่ 5838 ครั้ง
23/08/2141857400 หุ้น จับคู่ 7904 ครั้ง
20/08/2134043000 หุ้น จับคู่ 5337 ครั้ง
19/08/2113431800 หุ้น จับคู่ 3456 ครั้ง

ดูเพิ่มเติม ↧

บริษัทขาดทุน
9M/20219M/202020202019
ทรัพย์สิน (ลบ.)197,234.59178,076.70173,558.57198,381.56
หนี้สิน (ลบ.)78,767.3530,563.9430,526.9043,842.92
ต้นทุนขาย-93.29%-18.17%-45.08%12.43%
ยอดขาย-80.83%-38.43%-50.34%3.71%
กำไรสุทธิ-184.60%
(+N/A%)
25.83%
(-59.57%)
12.97%
(-82.74%)
38.98%
(-0.57%)
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 7.60 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2021
รอบ 9 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.78151 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.30% / ปี
    - YTD0.30% / ปี
    - 20200.31% / ปี
    - 20191.41% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)117,428 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)8.22 บาท

ดูเพิ่มเติม ↧

ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน

31/08/211 ครั้ง2,657,500 หุ้น เฉลี่ย 63.67 บ.
30/08/216 ครั้ง2,160,000 หุ้น เฉลี่ย 63.45 บ.
26/08/211 ครั้ง4,100 หุ้น เฉลี่ย 62.5 บ.
23/08/211 ครั้ง300,000 หุ้น เฉลี่ย 61.07 บ.
10/08/211 ครั้ง33,800 หุ้น เฉลี่ย 57.75 บ.
09/08/211 ครั้ง83,200 หุ้น เฉลี่ย 58.25 บ.
06/08/211 ครั้ง149,600 หุ้น เฉลี่ย 55.75 บ.
04/08/211 ครั้ง50,000 หุ้น เฉลี่ย 57.5 บ.
03/08/212 ครั้ง33,800 หุ้น เฉลี่ย 57.5 บ.
02/08/212 ครั้ง49,100 หุ้น เฉลี่ย 57 บ.

** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale

01/09/214,756,200 หุ้น เฉลี่ย 63.02 บ.
31/08/216,884,200 หุ้น เฉลี่ย 63.49 บ.
30/08/213,031,800 หุ้น เฉลี่ย 63.56 บ.
27/08/214,189,400 หุ้น เฉลี่ย 62.73 บ.
26/08/213,143,500 หุ้น เฉลี่ย 62.59 บ.
25/08/213,272,300 หุ้น เฉลี่ย 61.90 บ.
24/08/216,149,800 หุ้น เฉลี่ย 61.75 บ.
23/08/219,289,600 หุ้น เฉลี่ย 60.58 บ.
20/08/217,717,200 หุ้น เฉลี่ย 58.85 บ.
19/08/213,455,400 หุ้น เฉลี่ย 58.30 บ.

การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 31 วัน

ราคา

SET

SERVICE

TRANS

เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน3.240.82-0.02
20 วัน12.831.664.79
60 วัน1.19-1.43-1.60
120 วัน-0.39-4.67-9.02
ตั้งแต่ต้นปี2.41-5.14-9.43
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)N/AN/A20.90
P/BV (เท่า)7.753.531.76

Contact us

Find us at the office

Trailor- Verkamp street no. 63, 81415 Zagreb, Croatia

Give us a ring

Dezha Manci
+38 695 645 231
Mon - Fri, 8:00-22:00

Reach out