Fundusze inwestycyjne TFI

Publikacja:

Czerwiec był bardzo udanym miesiącem dla towarzystw. Na czoło w sprzedaży wysunęły się bezpieczne strategie.

title= Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Czerwiec większość TFI zakończyła wzrostem aktywów. Mocnym impulsem do zwiększenia kapitału pod zarządzaniem były wpłaty nowych środków do funduszy obligacji.

W czerwcu znów utrzymało się dodatnie saldo sprzedaży w funduszach akcji, jednak najwięcej nowych wpłat przyciągnęły fundusze dłużne. Według wstępnych danych IZFiA klienci wpłacili do takich produktów około 1,8 mld zł. Tylko jedna kategoria funduszy dłużnych była pod kreską i były to strategie oparte na papierach skarbowych krótkoterminowych. Do tego około 85 mln zł netto zyskały fundusze papierów korporacyjnych. Pozostałe kategorie funduszy dłużnych zyskały po około 0,5–0,9 mld zł. Wciąż utrzymuje się przewaga wpłat nad wypłatami wśród funduszy akcji. Łącznie trafiło tam około 0,24 mld zł (brakuje jeszcze danych od Skarbca TFI). Około połowy tych środków popłynęło do funduszy akcji polskich i zagranicznych, natomiast 81 mln zł klienci zainwestowali w indeksowych funduszach akcji. Wyraźna przewaga wpłat miała miejsce oczywiście wśród funduszy mieszanych i zbliżyła się do 0,5 mld zł. To m.in. efekt zasileń funduszy pracowniczych planów kapitałowych. Z funduszy absolutnej stopy zwrotu wycofano około 75 mln zł netto.

Aktywa większości towarzystw w czerwcu wzrosły. Poza napływami sprzyjały także świetne warunki na rynkach.

W ujęciu procentowym najmocniej zyskało Superfund TFI, które zdołało zwiększyć aktywa o ponad 12 proc., do blisko 230 mln zł. O nieco ponad 10 proc. zwiększył się kapitał w funduszach BNP Paribas TFI, sięgając 2,62 mld zł na koniec czerwca. Kilkuprocentowe zwyżki zanotowało jeszcze Investors TFI, które przekroczyło 8,5 mld zł pod zarządzaniem. Udany miesiąc ma za sobą także Quercus, który powrócił nad poziom 2,3 mld zł pod zarządzaniem. Dynamicznie odbudowuje aktywa Santander TFI. Z końcem zeszłego miesiąca w funduszach tego towarzystwa znajdowało się ponad 13 mld zł, czyli o 4,5 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. O blisko 4 proc. wzrosły aktywa Pekao TFI oraz NN Investment Partners TFI, a o niemal 3 proc. aktywa TFI Allianz Polska. Po około 1,5 proc. urósł kapitał Generali Investments TFI i TFI PZU.

title= Foto: GG Parkiet

Duży spadek zanotował z kolei Copernicus Capital TFI. Na koniec maja w funduszach miał ponad 7 mld zł. Teraz jest to 5,4 mld zł. Istotnie skurczyły się też aktywa w TFI Agro – z 383 mln zł do 325 mln zł.

Najwięcej nowych środków trafiło do funduszy zarządzanych przez NN Investment Partners TFI, Pekao TFI oraz Santander TFI. Fundusze NN Investment Partners TFI od początku roku przyciągnęły już 905 mln zł nowych środków. W czerwcu inwestorzy wybierali głównie NN Krótkoterminowych Obligacji (186 mln zł), NN Obligacji i NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus. Fundusze dłużne przeważały w sprzedaży Generali Investments TFI czy Noble Funds TFI.

Z towarzystw nienależących do grup kapitałowych bardzo dobry miesiąc ma za sobą Investors TFI, gdzie wpłaty przewyższyły umorzenia o 251 mln zł. Tutaj najwięcej środków zyskały fundusze mieszane i akcji. paan

Powiązane artykuły

Contact us

Find us at the office

Trailor- Verkamp street no. 63, 81415 Zagreb, Croatia

Give us a ring

Dezha Manci
+38 695 645 231
Mon - Fri, 8:00-22:00

Reach out